Hey dohäm

Text: Guido Krämer - Musik: Fabian Zimmermann LT, Guido Krämer

HEY DOHÄM

Hey dohäm is wo ma jähr is
Dat is do wo ma sich freut
Dat is och do wo ma wer is
Un ma is bei saine Leut

Dat is och do wo‘t ma schief jäht
Un ma och e Tränchje heult
Awer och do wo ma Freud säht
Un sich aw un zo verbeult

Hey dahäm brauch ich mich net verstelle
Hey dahäm do kann mir käner wat vom Pferd verzälle
Oh, hey dahäm do bin ich Könich
Hey dahäm do bleivt am Ende alles recht versöhnlich

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Of dohäm do döt ma baue
Dat is do wo man sich liebt
Dat is do wo man vertraue
Dat der andere dich sieht

Dat is och do wo't mo eng würd
Un ma och vor Wut äns brüllt
Awer tröcht mol ähner'n schwer Bürd
Würd die Freundschaft schnell erfüllt

Hey dohäm do kann ich leeve
Hey dahäm do bleiv ich omends och mo länger kleeve
Oh hey dohäm bin ich Rakete
Hey dohäm do mos ich och mo janz schön leise trete

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

HIER DAHEIM

Hier daheim ist wo man gerne ist
Das ist da wo man sich freut
Das ist auch da wo man wer ist
Und man ist bei seinen Leuten

Das ist auch da wo es mal schief geht
Und man auch ein Tränchen heult
Aber auch da wo man Freude sät
Und sich ab und zu verbeult

Hier daheim brauche ich mich nicht verstellen
Hier daheim, da kann mir keiner was vom Pferd erzählen
Oh hier daheim, da bin ich König
Hier daheim, da bleibt am Ende alles recht versöhnlich

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Auf daheim da tut man bauen
Das ist da wo man sich liebt
Das ist da wo man vertraue
Dass der andere dich sieht

Das ist auch da wo es mal eng wird
Und man auch vor Wut einmal brüllt
Aber trägt mal einer ne schwere Bürde
Wird die Freundschaft schnell erfüllt

Hier daheim, da kann ich leben
Hier daheim, da bleibe ich abends auch mal länger kleben
Oh hier daheim bin ich Rakete
Hier daheim, da muss ich auch mal ganz schön leise treten

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

Naa nana naa nana naa nana nana-a na
Na na naa nana naa nana naa nana nana-a na nana na

© 2023 BLIND records | IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG